Technologický dvůr

Česká cena za architekturu

Technologický dvůr získal cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě a průmyslového objektu / (boq architekti s.r.o., 2018)

Autorská zpráva: Koncept „Udělat to trochu jinak“. To byl náš základní koncept, který vyřešil základní požadavky investora. Jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti? Jak se vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a zachovat tak funkční dopravní a provozní vztahy? Popis skladové haly se „showroomem“ pro předvedení výrobků a místo, kam dodavatelé technologií mohou vzít koncové zákazníky a pod jednou střechou probrat vše potřebné. Od začátku jsme to chtěli udělat jinak. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru. Semknutí všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal. Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal a které areál zpřístupňují veřejnosti. Každá hala má administrativní a skladovou část. Administrativní část dominuje velkorysí světlík, prosklené příčky, prostor otevřený přes dvě podlaží. Skladová část je navržena účelně dle potřeb každé haly, zboží je zaváženo ze zadní části, kudy vede obslužná komunikace. Jedná se o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu. Polykarbonátová fasáda částečně odhaluje dění uvnitř skladových prostor a vytváří tak proměnlivou scenérii, která vynikne zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá. Vše je doplněno ocelovými prvky a velkoformátovými hliníkovými okny v barvě antracitu.